Sadaqa


“One who spends for a good cause is recompensed by Allah in this world and there is also an increase in his reward of the hereafter.”
– Hazrat Amir ul-Mu’minīn ‘Ali (a.s.)


Alle donasjonene blir betraktet av Ayatollah Al-Sistani å blitt tatt imot i vegne av nødlidende, på grunn av hans generelle formynderskap over dem.

Derfor penger som doneres blir betraktet umiddelbart som en Sadqha med engang det er sendt.