Om oss


Om Alayn Social Care Foundation

 

Alayn sosialhjelpstjeneste er en selvstendig humanitær organisasjon som jobber for å innfri behovene til foreldreløse og andre individer i nød.
Terroren i Irak har ført til en økning i antall foreldreløse barn over hele landet.

Alayn ble etablert i Irak i 2006 med formål om å gi støtte og omsorg til foreldreløse barn, og dekke deres behov i samfunnet. I Norge ble Alayn etablert i 2014 som en veldedig organisasjon, og samarbeider med hovedkontoret til Alayn i Irak for å innfri sine veldedige mål.

Alayn bidrar til full åpenhet rundt arbeidet sitt for å gi trygghet og sikkerhet, slik at innsamlingsvirksomheten drives forsvarlig. Alayn er godkjent som organisasjon av Innsamlingskontrollen.  

Alayn er en frivillig organisasjon, hvor 100% av den økonomiske støtten Alayn mottar går til foreldreløse barn og familier som rammes av terror.

Alayn arbeider for å gi beskyttelse, trygghet, utdannelse, medisinsk hjelp og psykisk rehabilitering for foreldreløse barn i Irak.


Målene til Alayn Social Care Foundation

 

  • Å dokumentere foreldreløse barn, familier som tilhører ofre for terrorhandlinger, samt barn av foreldre som dør av naturlige årsaker.
  • Å samarbeide med regjeringen, lokalsamfunnet og humanitære organisasjoner for å ha omsorg for foreldreløse barn.
  • Å gi økonomisk, medisinsk, pedagogisk, psykologisk og sosial hjelp til foreldreløse barn.
  • Å minimere det økonomiske og sosiale gapet mellom foreldreløse barn og resten av samfunnet.

Offisielle detaljer