Om Oss


Al-Ayn jobber hovedsakelig med foreldreløse barn, alene foreldre og ut drevet familier som er påvirket av terror handlingene i Midtøsten.

Al-Ayn jobber spesielt med å hjelpe foreldreløse barn til å komme tilbake til et normalt liv sånt at de kan se fram til en fredelig og trygg framtid i Midtøsten.

Al-Ayn «Norge» ble stiftet i April 2014 og siden da har Al-Ayn jobbet med både Norge og Irakiske staten til å sikre at alle pengene går til de som trenger det.


Mål:

Al-Ayn Social Care Foundation var etablert for disse følgende grunner:

  1. Til å dokumentere ofrene av krig, terrorisme og naturlige årsaker I Irak og Midtøsten, og tilby dem støtte og omsorg.

  2. Støtte utdrevet familier, og tilby dem støtte og dekke nødvendige behov.

  3. Til å fremme saken til ofrene med regjeringer, lokale og internasjonale humanitære organisasjoner og filantroper til å ta Initiative til å hjelpe og støtte ofrene av krig, terrorisme og naturlige årsaker.

  4. Gi finansiell, medisinsk, pedagogisk og sosial hjelp til foreldreløse barn og utdrevet familier.

  5. til å nå alle områder i Irak, å skape best mulighet til å støtte ofre i Irak og Midtøsten.

  6. til å tilby og skape mulighet for foreldreløse barn psykologiske helbredelse og gi et passende miljø for deres oppvekst.

  7. Til å tilby yrkes opplæring til foreldreløse barn sånt at de har arbeids muligheter i framtiden.

Mengden av foreldreløse barn som har blitt registret i stiftelsen til og med Mai 2016 er 40 350. av alle disse foreldreløse barna er 16 572 støttet av privat finansiering og 18 276 støttet av generell finansiering.


Offisiell detaljer:

Al-Ayn er en organisasjon som er veldig seriøs om å være transparent, derfor er Al-Ayn en av de organisasjoner som er verifiserte av Innsamlingskontrollen.