Per mai 2016 påtok Alayn seg ansvaret for 40 350 foreldreløse barn i Irak. Organisasjonen dekker barnas grunnbehov, aktiviteter, skolegang, medisinsk hjelp og psykologisk rehabilitering.  

Alayn bruker 0% av donasjonene på administrasjonsutgifter, og alle donasjonene  går til å støtte foreldreløse barn som er registrert i organisasjonen.

La din gode gjerning gå til et godt formål, hjelp et foreldreløst barn i nød. Sammen gjør vi en forskjell!

 Vær med og bidra til at foreldreløse barn i Irak får et godt og stabilt liv!

Snart på Aker Brygge!
(Klikk på bildet)
Hekayeti (Min historie)
Klikk på bildet for å lese mer om "Min historie"- prosjektet.
Bli fadder i Alayn
(Klikk på bildet)