Per august 2017 har Alayn ansvaret for over 48 302 foreldreløse barn i Irak.
Organisasjonen dekker barnas grunnbehov, aktiviteter, skolegang, medisinsk hjelp og psykologisk rehabilitering.  
Alayn bruker 0% av donasjonene på administrasjonsutgifter, og alle donasjonene går til
å støtte foreldreløse barn som er registrert i organisasjonen.

La din gode gjerning g
å til et godt formål, hjelp et foreldreløst barn i nød. Sammen gjør vi en
forskjell!

 

 Vær med og bidra til at foreldreløse barn i Irak får et godt og stabilt liv!

 

 

Frivillig arbeid
(Les mer om våre arrangementer)
Hekayeti (Min historie)
Klikk på bildet for å lese mer om "Min historie"- prosjektet.
Bli fadder i Alayn
(Les mer om våre fadderprogram)