Bli en bøssebærer


Al-Ayn har spesielt lagd bøsser som Al-Ayn samler inn penger med, alle pengene som blir samlet inn gjennom bøssene går direkte til de foreldreløse barna i Irak.

Penger puttet i disse bøssene blir betraktet av Ayatollah Al-Sistani å blitt tatt imot i vegne av nødlidende foreldreløse barn, på grunn av hans generelle formynderskap over dem.

Derfor penger plassert i bøssene blir betraktet umiddelbart som en Sadqha sendt til og med før den når målet.

Du kan kontakte oss angående mer informasjon eller om å bli bøssebører i skjema under her.